23 Gambar Boruto vs Kawaki Keren Terbaru

gambar kawaki vs boruto

Telah membaca manga Boruto 24? Di sana, kita menyaksikan gambar boruto vs kawaki periode dulu Kawaki yg hasilnya terungkap! Seperti apa ia diwaktu masihlah jejaka sebelum menghancurkan Konoha? Di sini kita menyaksikan Kawaki & pula sekian banyak kisah mengenai organisasi  kara, yg nantinya dapat berkenaan bersama Boruto, & pula Kawaki yg telah kita saksikan sejak awal chapter. Di awal pembukaan chapter, kita tak serentak diperlihatkan kisah periode dulu Kawaki, melainkan kejadian yg pula mengenai dgn Kawaki nantinya. Gambar boruto vs kawakibarangkali tak sendirian melawan Konoha. & mungkin saja saja...